Home

Welkom bij Pieter Veeter Strict Business.

Interimmanagement, P&O support en MKB-commissaris/toezichthouder

Ons uitgangspunt is dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is en blijft voor het te voeren beleid. Wij voegen met onze expertise waarde toe door zaken inzichtelijk te maken, praktische verbeteringen voor te stellen of wettelijk noodzakelijke aanpassingen door te voeren en te bewaken dat de contracten en reglementen aan de gestelde eisen blijven voldoen.

De rol van klankbord, regisseur of interim-manager wordt ingevuld door Pieter Veeter. Waar nodig wordt externe expertise ingehuurd. Pieter Veeter Strict Business  werkt samen met een aantal vakspecialisten die vanuit dezelfde grondhouding werken; we brengen zaken terug tot de kern.